Blanco Text

Hungry for inspiration?

img-blog-1.jpg

LET’S WORK(OUT)TOGETHER
WANT OVERGEWICHT BIJ KINDEREN IS EEN groot probleem

Overgewicht is een van de belangrijkste volks­gezondheids­problemen van dit moment. Het aantal kinderen met over­gewicht is sinds 2000 zelfs fors gestegen. Meer dan één op de zes kinderen van 15 jaar is ‘te dik’. Op de eerste plaats kan dit vervelende fysieke maar ook psychische gevolgen hebben voor het kind. Daarnaast is
preventie van over­gewicht belang­rijk omdat een toe­name van mensen en kinderen met over­gewicht de
zorg­kosten flink ver­hoogt.

 

Ouders spelen een grote rol in het voor­komen van over­gewicht, niet alleen om­dat zij beïnvloeden wat kinderen eten en hoe zij bewegen, kinderen nemen boven­dien gewoonten van hun ouders over. Voor succes­volle
inter­venties blijkt het belang­rijk dat alle partijen in de om­geving van de ouders en kinderen meedoen.

Lees meer over de rol van communicatie bij het verkomen van overgewicht bij kinderen. Of maak meteen
een afspraak om te kijken wat Bureau Blanco voor jouw organisatie kan doen.

 

img-hungry-for-inspiration-6.jpg

OP WELKE MANIER KAN COMMuNICATIE EEN ROL SPELEN BIJ HET VOORKOMEN, VERHELPEN EN VERMINDEREN VAN OVERGEWICHT?

 • Het weten te bereiken van een moeilijke doelgroep: het herkenbaar en bespreekbaar maken van
  het probleem door de juiste snaar te raken
 • Preventie door destigmatiseren: het door­breken van de taboe en het vroegtijdig informeren
 • Een volledig geïntegreerde aanpak: vele contactmomenten met een centrale boodschap ondersteund
  door een concept zorgt ervoor dat de message sticks
 • Vakmanschap in design vergroot de betrouwbaarheid van de afzender en maakt dat men de boodschap
  ook echt wil delen
 • Aanzetten tot daadwerkelijke gedragsverandering van de doelgroep.

img-hungry-for-inspiration-3.jpg

Over Blanco

Blanco geeft kleur aan merken. Gedrag beïnvloeden door hel­dere en krach­tige communicatie. Dat is wat we doen. Dat is waar we goed in zijn. Met cam­pagnes die opvallen. Die je raken. Maar voor­al cam­pagnes die effectief zijn.

We werkten afgelopen jaren met succes aan het in de markt zetten van ver­schillende programma’s zoals

Triple P (Positief Pedagogisch Programma), Voor je het weet zijn ze groot in opdracht van GGD Amsterdam
en LEFF in op­dracht van Partnerschap Overgewicht Nederland.

In opdracht van diverse organisaties ontwikkelden we communicatie­strategieën en creatieve concepten voor
vraag­stukken binnen het sociale domein waar­van (potentieel) over­gewicht er een is. Maar ook radicalisering en het op­voeden van kin­deren met een beperking zijn thema’s die wij bespreek­baar hebben gemaakt. We kunnen ondertussen gerust zeggen dat we gespecialiseerd zijn in communicatie rondom interventieprogramma’s.

Bekijk onze cases over voorkomen, verhelpen en verminderen van over­gewicht op welke manier we de doelgroep(en) wisten te bereiken.

 

img-hungry-for-inspiration-4.jpg

 

 

partnerschap overgewicht nederland
start leff

Bekijk de case

 

preview-pon-leff.jpg

 img-hungry-for-inspiartion-5.jpgTriple P International
Positief opvoeden voor een gezonde leefstijl

Bekijk de case

 

preview-triplep-lifestyle.jpg

 img-hungry-for-inspiartion-5.jpg

regio noord-veluwe
goed bezig

Bekijk de case

 

preview-regionoordveluwe-goedbezig.jpg

img-hungry-for-inspiartion-5.jpgggd amsterdam
VOOR JE HET WEET ZIJN ZE GROOT

Bekijk de case

 

preview-ggda-vwzg.jpg

 

img-hungry-for-inspiartion-5.jpg

CRAVING FOR DESSERT?

We schotelen je graag nog meer kennis en inspiratie voor over hoe communicatie gedrag kan beïnvloeden. Om zo sociale vraagstukken te helpen oplossen. Maak een afspraak voor een presentatie.