Blanco Text

Disclaimer

Bureau Blanco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door (gebruik van) de inhoud of materiaal van de aangeboden informatie op de website www.bureaublanco.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, iedere inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Bureau Blanco behoudt zich op ieder moment het recht voor om de aangeboden informatie op de website www.bureaublanco.nl te wijzigen en/of te verwijderen, indien de aangeboden informatie in strijd is met de wet, de belangen van derden of enige contractuele bepalingen van.

De aangeboden informatie mag op geen enkele manier worden gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd of op enige andere wijze worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.