Identiteit van LEFF krijgt handen en voeten

LEFF is een laagdrempelig interventieprogramma voor ouders met kinderen boven een gezond gewicht.

Bureau Blanco heeft in opdracht van Partnerschap Overgewicht Nederland en in samenwerking met de Vrije Universiteit de identiteit ontwikkeld voor het LEFF-programma.  

Dit jaar gaat er in 8 gemeenten een pilot van start. Bureau Blanco heeft de identiteit vertaald naar een flyer, brochure, poster en website en is nu met de ontwikkeling van handboeken en ander werkmateriaal bezig. Na onderzoek van de pilot is de ambitie van het programma een uitrol in heel Nederland.

Bekijk de portfolio pagina voor meer uitingen.