Transformatie vraagt om communicatie

Het nederlandse jeugdbeleid is volop in ontwikkeling. Door de decentralisatie van de budgetten en verantwoordelijkheden, die naar de gemeenten zijn gegaan, wordt het zorgstelsel opnieuw gedefinieerd. De transformatie in de hele branche geeft inhoud aan de nieuwe structuren, waarin de focus verlegd wordt van zware hulp naar de lichte hulp. Want “voorkomen is beter dan genezen”.

Regio Noord-Veluwe informeert haar inwoners over de veranderingen en over de mogelijkheden die de preventieve jeugdhulp hen biedt. Bureau Blanco is gevraagd een marketingcommunicatieplan te schrijven en tot uitvoer te brengen in een publiekscampagne. Dus Blanco trekt Noord-Veluwe in!

De strategie in de campagne zal in eerste instantie gebaseerd worden op bewustwording; van de mogelijkheid zelf de regie weer te nemen over je eigen problemen. Vervolgens zullen de inwoners gemotiveerd worden om werkelijk in actie te komen, en met elkaar (grotere) problemen te voorkomen.

We zijn druk bezig om deze campagne body te geven, het concept is goed gekeurd en ook de fotoshoot is goed gegaan. We zijn er blij met het resultaat! To be continued